ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.ΠΑΠΑΝΗΣ – Π.ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – EΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1994

 

Οδός: Λάμπρου Κατσώνη 60, Τ.Κ. 11471, Αθήνα
Τηλ: 210 6435930 – 210 6469554
Fax: 210 6434512
E-mail: [email protected]

 

Μελετητικό Πτυχίο: Ε’ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ και Δ’ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Νομική Μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η εταιρία μας είναι μέλος:

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)
  2. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΥΠΕΧΩΔΕ
  3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΣΔΑΤΜ)
  4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΕΓΕΚ)
  5. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
  6. OREGIN (Organization of European Gnss Equipment and service Industries) – http://www.galileo-services.org/oregin/