ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ε.

Παρακάτω αναγράφονται τα έργα που ανέλαβε και πραγματοποίησε με επιτυχία η ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε

ΟΚΧΕ

1992: Χάρτες κάλυψης Γης  1:100.000  του προγράμματος Corine land Cover  με χρήση εικόνων LANDSAT

1996: Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στον ΟΤΑ Πάτμου και Σύμης

2001: Φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων για τη δημιουργία βάσης δεδομένων χρήσης/κάλυψης γης

2004: Ποιοτικός έλεγχος της θεματικής πληροφορίας των προϊόντων του προγράμματος ενημέρωσης της βάσης δεδομένων CORINE LAND COVER για το έτος 2000

ΕΧΚΑ Α.Ε.

2017: Μελέτη  κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος  με κωδικό  ΚΤ1_4 (Νομός Ευβοίας)

2014 – 2021: Μελέτη  κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος  με κωδικό ΚΤ2_06 (Νομός Κιλκίς).

2017 – 2023: Μελέτη  κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος  με κωδικούς  ΚΤ5_16 (Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων), ΚΤ5_17 (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ΚΤ5_14 (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας), ΚΤ5_22 (Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και Κορινθίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

1995: Υπουργείο πολιτισμού – Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων – Συνολική ανάδειξη Σπηλαίου Δικταίου Άνδρου

2000: Υπουργείο πολιτισμού – Αεροφωτογράφηση δέκα (10)φρουριακών συγκροτημάτων στα πλαίσια του έργου “Χαρτογράφηση Ιστορικών Μεταναστευτικών Κινήσεων”

2003: Υπουργείο πολιτισμού – Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων – Δημιουργία Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών αρχαιολογικών Χώρων  Κτηματογράφηση – περιοχής Κνωσσού, Αρχαίας Στράτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2003: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Σύμβουλος παροχής εξειδικευμένων Υπηρεσιών Εγγειοβελτικών Εργων  Γ΄ Κ.Π.Σ. ( για Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές Εργασίες )

2005: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Έλεγχοι Αροτραίων Καλλιεργειών και βοσκοτόπων με Τηλεπισκόπιση στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Επιδοτήσεων 2005, 2007, 2008

2007: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Τοπογραφικής – Ψηφιοποίηση Αναλογικών Χωρικών Δεδομένων και Αναγωγή τους σε Κοινό Γεωδαιτικό Σύστημα Συντεταγμένων

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

1998: Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη Αίγειρο Ροδόπης και στο Εύλαλο Ξάνθης

2010: Μελέτη β’ φάσης κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου στους δήμους Αγίου Στεφάνου, Διονύσου,  Νέας Μάκρης, Ραφήνας & στις κοινότητες Ανθούσης, Ροδοπόλεως – Μπάλας, Σταμάτας, Πικερμίου του Νομού Αττικής και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών

INSTRASOFT Α.Ε.

1997: Δημιουργία ψηφιακών δεδομένων πόλεων και οικισμών της χώρας για τις ανάγκες σχεδιασμού δικτύων κυψελοειδούς τηλεφωνίας

1997: Δημιουργία Ψηφιακού Χαρτογραφικού Υποβάθρου και ψηφιοποίηση δικτύων ΟΤΕ στους Δήμους Λυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης και Νέου Ηρακλείου Αττικής -INTRASOFT A.E.

PLANET A.E.

1994: Μελέτη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

1990: Ψηφιοποίηση  δεδομένων για τη δημιουργία του ανάγλυφου χάρτη της Ελλάδας σε κλίμακα  1:500.000 με δορυφορικές εικόνες  LANDSAT

ΔΗΜΟΙ

1998:  Δήμος Ηρακλείου – Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης και κτηματογράφησης στα πλαίσια της μελέτης “Προστασία και Ανάδειξη Παλιάς Πόλης Ηρακλείου”

2007: Δήμος Χαϊδαρίου – «Ενιαίο Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ/GIS) του Δήμου Χαϊδαρίου».

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

2008: Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα της Ηπείρου

EUROSTAT EUROPEAN COMMISION

2008: Land Use/Cover Area frame statistical Survey (LUCAS) – Agro-Environmental Survey: Field work for  Lot 5  Years 2009, 2012, 2015, 2018