ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ε.

Παρακάτω αναγράφονται τα έργα που ανέλαβε και πραγματοποίησε με επιτυχία η ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε

ΟΚΧΕ

Χάρτες κάλυψης Γης  1:100.000  του προγράμματος Corine land Cover  με χρήση εικόνων LANDSAT

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στον ΟΤΑ Πάτμου και Σύμης

Φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων για τη δημιουργία βάσης δεδομένων χρήσης/κάλυψης γης

Ποιοτικός έλεγχος της θεματικής πληροφορίας των προϊόντων του προγράμματος ενημέρωσης της βάσης δεδομένων CORINE LAND COVER για το έτος 2000

ΕΧΚΑ Α.Ε.

Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος  με κωδικό  ΚΤ1_4 (Νομός Ευβοίας)

Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος  με κωδικό ΚΤ2_06 (Νομός Κιλκίς).

Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος  με κωδικούς  ΚΤ5_16 (Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων), ΚΤ5_17 (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ΚΤ5_14 (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας), ΚΤ5_22 (Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και Κορινθίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Υπουργείο πολιτισμού – Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων – Συνολική ανάδειξη Σπηλαίου Δικταίου Άνδρου

Υπουργείο πολιτισμού – Αεροφωτογράφηση δέκα (10)φρουριακών συγκροτημάτων στα πλαίσια του έργου “Χαρτογράφηση Ιστορικών Μεταναστευτικών Κινήσεων”

Υπουργείο πολιτισμού – Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων – Δημιουργία Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών αρχαιολογικών Χώρων  Κτηματογράφηση – περιοχής Κνωσσού, Αρχαίας Στράτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Σύμβουλος παροχής εξειδικευμένων Υπηρεσιών Εγγειοβελτικών Εργων  Γ΄ Κ.Π.Σ. ( για Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές Εργασίες )

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Έλεγχοι Αροτραίων Καλλιεργειών και βοσκοτόπων με Τηλεπισκόπιση στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Επιδοτήσεων 2005, 2007, 2008

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Τοπογραφικής – Ψηφιοποίηση Αναλογικών Χωρικών Δεδομένων και Αναγωγή τους σε Κοινό Γεωδαιτικό Σύστημα Συντεταγμένων

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη Αίγειρο Ροδόπης και στο Εύλαλο Ξάνθης

Μελέτη β’ φάσης κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου στους δήμους Αγίου Στεφάνου, ΔιονύσουΝέας Μάκρης, Ραφήνας & στις κοινότητες Ανθούσης, Ροδοπόλεως – Μπάλας, Σταμάτας, Πικερμίου του Νομού Αττικής και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών

INSTRASOFT Α.Ε.

Δημιουργία ψηφιακών δεδομένων πόλεων και οικισμών της χώρας για τις ανάγκες σχεδιασμού δικτύων κυψελοειδούς τηλεφωνίας

Δημιουργία Ψηφιακού Χαρτογραφικού Υποβάθρου και ψηφιοποίηση δικτύων ΟΤΕ στους Δήμους Λυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης και Νέου Ηρακλείου ΑττικήςINTRASOFT A.E.

PLANET A.E.

Μελέτη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Ψηφιοποίηση  δεδομένων για τη δημιουργία του ανάγλυφου χάρτη της Ελλάδας σε κλίμακα  1:500.000 με δορυφορικές εικόνες  LANDSAT

ΔΗΜΟΙ

Δήμος Ηρακλείου – Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης και κτηματογράφησης στα πλαίσια της μελέτης “Προστασία και Ανάδειξη Παλιάς Πόλης Ηρακλείου”

Δήμος Χαϊδαρίου – «Ενιαίο Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ/GIS) του Δήμου Χαϊδαρίου».

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα της Ηπείρου

EUROSTAT EUROPEAN COMMISION

Land Use/Cover Area frame statistical Survey (LUCAS) – Agro-Environmental Survey: Field work for  Lot 5  Years 2009, 2012, 2015, 2018