ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε τις μελέτες αναλυτικά κατά χρονολογική σειρά:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ψηφιοποίηση δεδομένων για τη δημιουργία του ανάγλυφου χάρτη της Ελλάδας σε κλίμακα 1:500.000 με δορυφορικές εικόνες LANDSAT

PLANET A.E.

Μελέτη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

INSTRASOFT A.E.

Δημιουργία ψηφιακών δεδομένων πόλεων και οικισμών της χώρας για τις ανάγκες σχεδιασμού δικτύων κυψελοειδούς τηλεφωνίας.

Δημιουργία Ψηφιακού Χαρτογραφικού Υποβάθρου και ψηφιοποίηση δικτύων ΟΤΕ στους Δήμους Λυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης και Νέου Ηρακλείου Αττικής.

ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

Ψηφιοποίηση Αναλογικών Χωρικών Δεδομένων και Αναγωγή τους σε Κοινό Γεωδαιτικό Σύστημα Συντεταγμένων.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Ενιαίο Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ/GIS) του Δήμου Χαϊδαρίου.

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα της Ηπείρου.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ