Δημιουργία ψηφ/ής χαρτογρ/ής βάσης δεδομένων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης κ.α.) για τις ανάγκες της κινητής τηλεφωνίας.

Δημιουργία ψηφιακής χαρτογραφικής βάσης δεδομένων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης κ.α.) για τις ανάγκες της κινητής τηλεφωνίας.

 

Η μελέτη έχει σαν αντικείμενο την δημιουργία χαρτογραφικών δεδομένων (ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ύψη κτιρίων, χρήσης γης, κάλυψη γης, οδικό δίκτυο, ορθοφωτοχάρτες) για τη μελέτη της διάδοσης των Η/Μ κυμάτων της κινητής τηλεφωνίας μέσα σε αστικές περιοχές.

Πελάτης:

INTRASOFT AE

Δείγματα μελετών