Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου Στους ΟΤΑ Ευλάλου Ν.Ξάνθης και Αιγείρου Ν.Ροδόπης.

 

Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου Στους ΟΤΑ Ευλάλου Ν.Ξάνθης και Αιγείρου Ν.Ροδόπης.

Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου Στους ΟΤΑ Ευλάλου Ν.Ξάνθης και Αιγείρου Ν.Ροδόπης.

 

Η μελέτη έχει σαν αντικείμενο την δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων στους ΟΤΑ Ευλάλου και Αιγείρου, την συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας, την σύνταξη Κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, την σύνταξη Δασικού Χάρτη, τις αναρτήσεις των κτηματολογικών στοιχείων και την δημιουργία των πρώτων εγγραφών στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Κατηγορία:

Πελάτης:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δείγματα μελετών