Πρόγραμμα της Eurostat και της Ευρωπαϊκής ένωσης Lucas

Πρόγραμμα της EUROSTAT και της Ευρωπαϊκής ένωσης Lucas

Το LUCAS είναι μια έρευνα για την κατάσταση και τη δυναμική των αλλαγών που αφορά την χρήση και την κάλυψη γής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δεδομένα του Lucas είναι διαθέσιμα στο ακόλουθο σύνδεσμο :  https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/lucas-photo-viewer

Πελάτης:

EUROSTAT

Δείγματα μελετών