Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου Στους ΟΤΑ Δήμου Πάτμου και ΟΤΑ Δήμου Σύμης.

 

Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου Στους ΟΤΑ Δήμου Πάτμου και ΟΤΑ Δήμου Σύμης.

 

Η μελέτη έχει σαν αντικείμενο την δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων στους ΟΤΑ Δήμου Πάτμου και Δήμου Σύμης, την συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας, την σύνταξη κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, τις αναρτήσεις των κτηματολογικών στοιχείων και την δημιουργία των πρώτων εγγραφών στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Κατηγορία:

Πελάτης:

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος

Δείγματα μελετών