Μελέτη Πολεοδόμησης Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου

Μελέτη Πολεοδόμησης Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου

 

Μελέτη Πολεοδόμησης Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου

 

Η μελέτη είχε σαν αντικείμενο την Κτηματογράφηση, Σύνταξη πολεοδομικής Μελέτης και πράξη εφαρμογής στο Δήμο Αρκαλοχωρίου.

Πελάτης:

ΥΠΕΧΩΔΕ

Δείγματα μελετών