Μελέτη Συνολικής Ανάδειξης του Σπηλαίου Δικταίου Άνδρου – Τοπογραφικές Εργασίες.

ΠεριβΜελέτη Συνολικής Ανάδειξης του Σπηλαίου Δικταίου Άνδρου – Τοπογραφικές Εργασίες Μελέτη Συνολικής Ανάδειξης του Σπηλαίου Δικταίου Άνδρου – Τοπογραφικές Εργασίες

 

Η τοπογραφική μελέτη έχει σαν αντικείμενο την αποτύπωση των τοπογραφικών λεπτομερειών των εσωτερικών και εξωτερικών αιθουσών του σπηλαίου, καθώς και την απεικόνιση στο χώρο του εσωτερικού του σπηλαίου με τη χρήση εγκάρσιων τομών.

Δείγματα μελετών