Μελέτη βελτίωσης οδού Βέροιας – Έδεσσας

Μελέτη βελτίωσης οδού Βέροιας – Έδεσσας

 

Μελέτη βελτίωσης οδού Βέροιας – Έδεσσας

 

Η μελέτη είχε σαν αντικείμενο την βελτίωση κατά τμήματα του άξονα Βέροια – Έδεσσας, περιελάμβανε δε όλα τα στάδια σύνταξης (Αναγνωριστική – Προμελέτη – Οριστική μελέτη – Κτηματολόγιο).

Κατηγορία:

Πελάτης:

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ

Δείγματα μελετών