ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε τις μελέτες αναλυτικά κατά χρονολογική σειρά:

1998 - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης και κτηματογράφησης στα πλαίσια της μελέτης “Προστασία και Ανάδειξη Παλιάς Πόλης Ηρακλείου”.

2003 - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Σύμβουλος παροχής εξειδικευμένων Υπηρεσιών Εγγειοβελτικών Εργων Γ΄ Κ.Π.Σ. ( για Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές Εργασίες )

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ