ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε παρακάτω την μελέτη αναλυτικά :

Υπ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αεροφωτογράφηση δέκα (10)φρουριακών συγκροτημάτων στα πλαίσια του έργου “Χαρτογράφηση Ιστορικών Μεταναστευτικών Κινήσεων”.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ