ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οι υποδομές σε δίκτυα επικοινωνίας και μεταφορών αποφέρουν άμεσα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η έξυπνη κινητικότητα, οι πολυμορφικές μεταφορές, οι καθαρές περιβαλλοντικά μεταφορές αποτελούν προτεραιότητα για την ανάπτυξή μιας χώρας. Η σωστή και ακριβής χαρτογράφηση των υποδομών αποτελεί βασική πληροφορία που χρειάζονται τα κέντρα αποφάσεων.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ