ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η έξυπνη διανομή ενέργειας και τα συστήματα μετάδοσης της ενέργειας αποτελούν βασικό πυλώνα της Ανάπτυξης. Απαιτείται ακριβής χαρτογράφηση των υποδομών των έργων ηλεκτρισμού όσο και φυσικού αερίου.

Η δορυφορική χαρτογράφησης αποτελεί μια αποδοτική μέθοδο χαρτογράφησης των υποδομών.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ