ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Κτηματολόγιο είναι μία ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη καταγραφή της κτηματικής περιουσίας. Περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου. Η αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής εξαρτάται άμεσα από την ακριβή καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθώς και των δραστηριοτήτων σε κάθε γεωτεμάχιο.

Διαβάστε τις μελέτες αναλυτικά κατά χρονολογική σειρά:

Ο.Κ.Χ.Ε.

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στον ΟΤΑ Πάτμου και Σύμης

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη Αίγειρο Ροδόπης και στο Εύλαλο Ξάνθης.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης και κτηματογράφησης στα πλαίσια της μελέτης “Προστασία και Ανάδειξη Παλιάς Πόλης Ηρακλείου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Σύμβουλος παροχής εξειδικευμένων Υπηρεσιών Εγγειοβελτικών Εργων Γ΄ Κ.Π.Σ. ( για Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές Εργασίες )

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Μελέτη β’ φάσης κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου στους δήμους Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Νέας Μάκρης, Ραφήνας & στις κοινότητες Ανθούσης, Ροδοπόλεως – Μπάλας, Σταμάτας, Πικερμίου του Νομού Αττικής και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών

ΕΚΧΑ ΑΕ

Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος με κωδικό ΚΤ1_4 (Νομός Ευβοίας)

Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος με κωδικό ΚΤ2_06 (Νομός Κιλκίς)

Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος με κωδικούς ΚΤ5_16 (Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων), ΚΤ5_17 (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ΚΤ5_14 (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας), ΚΤ5_22 (Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και Κορινθίας)

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ