ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Κτηματολόγιο είναι μία ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη καταγραφή της κτηματικής περιουσίας. Περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου. Η αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής εξαρτάται άμεσα από την ακριβή καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθώς και των δραστηριοτήτων σε κάθε γεωτεμάχιο.

Διαβάστε τις μελέτες αναλυτικά κατά χρονολογική σειρά:

1996 - Ο.Κ.Χ.Ε.

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στον ΟΤΑ Πάτμου και Σύμης

1998 - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη Αίγειρο Ροδόπης και στο Εύλαλο Ξάνθης.

1998 - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης και κτηματογράφησης στα πλαίσια της μελέτης “Προστασία και Ανάδειξη Παλιάς Πόλης Ηρακλείου

2003 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Σύμβουλος παροχής εξειδικευμένων Υπηρεσιών Εγγειοβελτικών Εργων Γ΄ Κ.Π.Σ. ( για Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές Εργασίες )

2010 - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Μελέτη β’ φάσης κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου στους δήμους Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Νέας Μάκρης, Ραφήνας & στις κοινότητες Ανθούσης, Ροδοπόλεως – Μπάλας, Σταμάτας, Πικερμίου του Νομού Αττικής και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών

2017 - ΕΚΧΑ ΑΕ

Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος με κωδικό ΚΤ1_4 (Νομός Ευβοίας)

2014-2021 - ΕΚΧΑ ΑΕ

Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος με κωδικό ΚΤ2_06 (Νομός Κιλκίς)

2017-2023 - ΕΚΧΑ ΑΕ

Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος με κωδικούς ΚΤ5_16 (Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων), ΚΤ5_17 (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ΚΤ5_14 (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας), ΚΤ5_22 (Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και Κορινθίας)

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ