ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ

Διαβάστε τις μελέτες αναλυτικά κατά χρονολογική σειρά:

1992 - Ο.Κ.Χ.Ε.

Χάρτες κάλυψης Γης 1:100.000 του προγράμματος Corine land Cover με χρήση εικόνων LANDSAT.

2001 - Ο.Κ.Χ.Ε.

Φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων για τη δημιουργία βάσης δεδομένων χρήσης/κάλυψης γης.

2004 - O.K.X.E.

Ποιοτικός έλεγχος της θεματικής πληροφορίας των προϊόντων του προγράμματος ενημέρωσης της βάσης δεδομένων CORINE LAND COVER για το έτος 2000.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ