ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε τις μελέτες αναλυτικά κατά χρονολογική σειρά:

2005 - ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έλεγχοι Αροτραίων Καλλιεργειών και βοσκοτόπων με Τηλεπισκόπιση στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Επιδοτήσεων 2005, 2007, 2008.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ