Προστασία και Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου

 

 

Προστασία και Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου.

 

 

Η μελέτη είχε σαν αντικείμενο την εξυγίανση και αναβάθμιση της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου, τη διάσωση και προστασία αξιόλογων μνημείων, κτιρίων κλπ, την αποσυμφόρηση των λειτουργιών της Πόλης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Πελάτης:

Δήμος Ηρακλείου – Γραφείο Παλιάς Πόλης

Δείγματα μελετών