Χαρτογράφηση Αρχαιολογικής περιοχής Κνωσού

Χαρτογράφηση Αρχαιολογικής περιοχής Κνωσού

 

Η μελέτη είχε σαν αντικείμενο την χαρτογράφηση και κτηματογράφηση της Αρχαιολογικής περιοχής Κνωσού – την δημιουργία ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου (ορθοφωτοχάρτες) καθώς και την ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την διαχείριση των ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟ.

Πελάτης:

Πολιτισμού – Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Δείγματα μελετών